KonteXt+ 0

Websitet er ikke helt færdigt!
Her finder du alt du skal bruge til arbejdet med KonteXt+ 0.

Til eleven

  • Sangen om Familien Tal
  • Samtalefotos
  • Forældrevideoer
  • Værkstedsark
  • Arbejdsark

Til læreren

Ud over det, der er til eleven, får du:

  • Tavlebogen - en digital version af elevbogen til intro og opsamling
  • Familien Tal noder og sangtekst
  • Forældrebreve
  • Samlet GeoGebrafil
  • Samlet arbejdsarkfil til elevbogen