KonteXt+ - aktuelt

  • Nyt til KonteXt+
    Der er nu udgivet et træningshæfte til 4. og 5. klasse. Hæfterne har et website med bl.a. facitliste. Der kommer også træningshæfte til 6. klasse.
    Klik på Træning til højre for at tilgå træningshæfternes website.

  • Særligt for 4.-6. klassetrin
    Der er mulighed for at tilgå et Micro:bit-forløb. Forløbet ses i venstre menu under hvert klassetrin.

Andre tilbud til dig