KonteXt+ - aktuelt

  • Nyt til KonteXt+
    Der er nu udgivet et træningshæfte til 4. klasse, KonteXt+ 4, Træningshæfte/Web. Der kommer også træningshæfte til 5. og 6. klasse

  • Særligt for indskoling
    KonteXt 0 er nu fornyet med forældrefilm, værkstedsfilm og GeoGebrafiler på websitet.

  • Særligt for udskoling
    I KonteXt +9 er der særlige afsnit Prøv mundtligheden og Prøv skriftligheden, der giver eleverne erfaringer med at kommunikere mundtligt og skriftligt om og med matematik i forhold til de afsluttende prøver.

Andre tilbud til dig