KonteXt+ - aktuelt

 • Nyt til KonteXt+
  Der er nu udgivet et træningshæfte til 4. og 5. klasse. Hæfterne har et website med bl.a. facitliste. Der kommer også træningshæfte til 6. klasse.
  Klik på Træning til højre for at tilgå træningshæfternes website.

 • Særligt for 0.-6. klassetrin
  Eleven kan tilgå GeoGebra-filen ved et klik. Alle GeoGebra-filer er onlinefiler. Materialelisterne til 3., 5. og 6. klasse kommer i løbet af august.

 • Særligt for 0. klasse
  KonteXt 0 er nu fornyet med forældrefilm, værkstedsfilm og GeoGebrafiler på websitet.

 • Særligt for 8. og 9. klasse
  Vi har erfaret, at opgaverne på EVA-arkene har været lidt for svære. Der kommer tilrettede ark i løbet af august.

Andre tilbud til dig